B
Bukhara,
K
Khiva,
N
Nukus,
S
Samarkand,
T
Tashkent,